• Jezu, chcę cierpieć, cierpieć dla Ciebie. Zawsze z modlitwą na ustach. Często upada, kto często podejmuje postanowienia. A co dzieje się z kimś, kto postanawia rzadko?

 • Nie robiłam często postanowień, ale i żadnego nigdy nie dotrzymałam, grzeszyłam na wszelkie sposoby, codziennie prosiłam Jezusa o cierpienie, o dużo cierpienia.

 • Od czasu, kiedy mama obudziła we mnie marzenia o Niebie, zawsze, nawet kiedy grzeszyłam, gorąco go pragnęłam i gdyby Jezus pozwolił mi wybierać, wolałabym uwolnić się od ciała i odlecieć do Nieba.

 • W tym samym roku pojawiło się we mnie inne pragnienie: czułam, jak rośnie we mnie pragnienie kochania Jezusa Ukrzyżowanego, a zarazem cierpienia i pomagania Jezusowi w Jego Męce.

 • Źle robi mi to, że jestem tak daleko od Najświętszego Sakramentu.

 • Chcę podążać za Tobą za cenę cierpienia i chcę tego gorąco; nie, Jezu, nie chcę więcej męczyć Cię swoim letnim postępowaniem, jak do tej pory; musiało to budzić w Tobie niesmak.

 • Nosiłam pierścionek; i ten zdjęłam i odtąd nic już nie miałam.

 • Zdaję się na Ciebie, mój Boże. Wszystkie moje dążenia, wszystkie uczucia będą dla Ciebie.

 • Czuję się słaba, Jezu, ale z Twoją pomocą, mam nadzieję, zdołam żyć inaczej, to znaczy bliżej Ciebie.

 • Nieraz zastanawiałyśmy się nad moimi grzechami i nad moją niewdzięcznością dla Jezusa i zaczynałyśmy obie płakać.

 • Każdego wieczoru, ledwie wyszłam ze szkoły, szłam do domu, zamykałam się w pokoju i klęcząc odmawiałam cały Różaniec, a w nocy nieraz wstawałam na jakiś kwadrans i polecałam Jezusowi moją biedną duszę.

 • Trzy, cztery razy w tygodniu przystępowałam do Komunii Świętej i Jezus przychodził, chociaż byłam taka niedobra, był ze mną, mówił mi tyle rzeczy.

 • Pamiętaj, że cenną biżuterią, która upiększa oblubienicę ukrzyżowanego Króla, mogą być tylko ciernie i krzyż.

 • Codziennie odwiedzać Pana Jezusa w Sakramencie i mówić do Niego bardziej sercem, niż językiem.

 • Ze wszystkich sił pracować nad tym, by nie prowadzić rozmów na tematy obojętne, a tylko o sprawach Nieba.

 • Nie pragnęłam niczego więcej: codziennie dostawałam dziesiątkę i codziennie słuchałam objaśnień kolejnego momentu Męki.

 • Gemmo, ileż dostałaś od Jezusa!

 • Pamiętajmy, że jesteśmy niczym, Bóg jest wszystkim, Bóg jest naszym Stwórcą, wszystko, co mamy, mamy od Boga.

 • Widziałam, jak bardzo jestem niewdzięczna wobec mego Boga i jak strasznymi grzechami cała jestem pokryta.

 • Wychowawczyni często mówiła na mnie „Pyszna".

 • Nieraz w ciągu dnia popadałam w pychę, zanim się spostrzegłam.

 • Gemmo, należysz do Jezusa; powinnaś być cała Jego. Bądź dobra: Jezus jest z ciebie zadowolony, ale bardzo potrzebujesz pomocy. Rozważanie Męki Pańskiej ma być dla ciebie czymś najdroższym.

 • Za każdym razem, kiedy bije zegar, trzy razy powtórzę: O mój Jezu, miłosierdzia.

 • Najgorsza ze wszystkich byłam zawsze ja, któż może wiedzieć, jaki rachunek muszę zdać Panu za zły przykład, jaki dawałam rodzeństwu i znajomym!

 • Często będę odwiedzać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza wtedy, kiedy będę smutna.

Aktualności

Zapowiedzi

Strona2z14
18.10.2020

Rzymska bazylika Świętych Jana i Pawła, męczenników

Rzymska bazylika Świętych Jana i Pawła, męczenników

Poznajmy bazylikę Świętych Jana i Pawła na Monte Celio w Rzymie, położonej obok domu generalnego Pasjonistów, w którym 18 października 1775 roku o godz. 16.45 umarł Święty Paweł od Krzyża.

Odsłuchajmy hymnu SALVE SANCTE PATER (Witaj Święty Ojcze) odśpiewanego w bocznej kaplicy tejże bazyliki, gdzie spoczywają relikwie wyjątkowe Świętego Pawła od Krzyża.

Filmy

Niech żyją Święty Paweł od Krzyża i Święta Gemma!

15.10.2020

Tzw. ,,koronka Świętego Karola Houbena'' – propozycja krótkiej czci męki Pańskiej

Tzw. ,,koronka Świętego Karola Houbena'' – propozycja krótkiej czci męki Pańskiej

Od października 2018 roku propagujemy nowy sposób rozważania męki Pańskiej.

Inspiracją do powstania tzw. ,,koronki św. Karola Houbena'' stało się niżej opisane wydarzenie:

Kiedy byłem małym dzieckiem, miałem około trzech lub czterech miesięcy, upadłem przez nieuwagę mojego wuja. W wyniku upadku rozwinęła się u mnie choroba kręgosłupa. Byłem zgięty wpół, głowę miałem wygiętą do tyłu, a kiedy próbowałem iść, moje ręce musiały spoczywać na kolanach. Do dziewiątego roku życia chodziłem o kulach. Pewnego dnia (mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Mercer) matka wyniosła mnie na zewnątrz, akurat w momencie, kiedy przechodził ojciec Karol. Zapytał kim jestem i co mi dolega. Matka powiedziała mu, a on mnie pobłogosławił i przykazał mi odmawiać jedno „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Maryjo” każdego ranka i wieczora na cześć męki Pańskiej. Po dwóch lub trzech miesiącach, w czasie których poprawa zachodziła stopniowo, mogłem chodzić prosto, a moja głowa i ręce wróciły do normalnej pozycji. Od tego czasu cieszę się dobrym zdrowiem
[fragment z książki: P.F. Spencer, Opatrywał rany serc złamanych. Życie Świętego Karola Houbena pasjonisty (Przyjaciele Gemmy Galgani 1), Warszawa 2018].

 

Jak odmawiać tę modlitwę? Proponuje się recytację jeden raz modlitwy Ojcze nasz (na krzyżyku) i trzy Zdrowaś Maryjo (paciorki) na cześć męki Pańskiej i przywołanie wstawiennictwa św. Karola Houbena, propagatora tej formy modlitwy, i św. Gemmy Galgani, patronki Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej (CPDP), za pomocą słów: Święty Karolu Houbenie, módl się za mną! Święta Gemmo Galgani, módl się za mną! Po ostatnim pozdrowieniu anielskim można odmówić też modlitwę Chwała Ojcu.

Posługując się koronką można również rozważać drogę krzyżową. 

Paciorki w koronce są dostępne w różnych kolorach (czarny, brązowy, wiśniowy i drewnopodobny). Można je zamawiać kontaktując się z

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

09.10.2020

Wspomnienie Świętego Jana Leonardiego, prezbitera

Wspomnienie Świętego Jana Leonardiego, prezbitera

Dziś obchodzimy wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego (1541-1609). Urodził się niedaleko Lukki. Niniejszą wzmiankę czynimy z uwagi na fakt, że w kościele Santa Maria della Rosa (zwanym powszechnie kościółkiem Róży) w Lukce dnia 1 września 1574 r. założył on Zakon Kleryków Regularnych Matki Bożej. Obraz, którego fotografię zamieszczono obok widnieje nad wyjściem ze wspomnianego kościoła. Ciekawym jest fakt, że blisko tego obrazu znajduję się ławka, na której lubiła siadać i modlić się św. Gemma. Można tam przeczytać następującą adnotację: "Święta Dziewica Lukkijska Gemma Galgani, udając się na modlitwę w tym świętym przybytku, miała w zwyczaju zajmowac to miejsce, ponieważ - według jej wyrażenia - czuła się palona przybliżając się zbytnio do tabernakulum".

Niech żyje Święta Gemma!

Polecamy lekturę audiencji generalnej papieża Benedykta XVI poświęconej św. Janowi Leonardiemu:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07102009.html#

Z listu św. Jana Leonardiego, kapłana, do papieża Pawła V
(Epist. Pro universali totius Ecclesiae reformatione:
in archivo Ordinis Clericorum Regularium Matris Dei) 

Ukażę ci, o człowiecze, czego Pan żąda od ciebie
 
Wszyscy, którzy dążą do reformy obyczajów, powinni wpierw i nade wszystko szukać chwały Boga. Od Niego, Dawcy wszelkiego dobra, niech oczekują i wypraszają pomoc w tej zbawiennej i mozolnej pracy. Następnie niech się ukażą tym, których pragną przemienić, jako zwierciadła wszelkich cnót, jako światła umieszczone na świeczniku, aby prawością życia i blaskiem obyczajów świecić wszystkim, którzy są w domu Bożym. W ten sposób zamiast narzucać reformę, poprowadzą do niej z całą słodyczą. Nie można bowiem - jak uczy Sobór Trydencki - wymagać od ciała tego, czego brak jest głowie, bo wówczas uległby zachwianiu ład i porządek całej rodziny Pana. Wreszcie, jako mądrzy lekarze, niech się starają rozpoznać dokładnie wszystkie choroby Kościoła oraz właściwe środki pomocy, tak aby wobec każdej choroby zastosować najbardziej odpowiednie lekarstwo. 
Gdy idzie o ogólne środki lecznicze dla Kościoła, to ponieważ reforma powinna się rozpocząć równocześnie od najwyżej i najniżej postawionych, czyli zarówno od kierujących, jak i kierowanych, dlatego przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tych, którzy są przełożonymi, aby reforma od nich się zaczęła i od nich przeszła na innych. 
Kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi, biskupi i proboszczowie sprawują bezpośrednią pieczę nad duszami. Z największą zatem pilnością należy dążyć do tego, aby bezpiecznie można im było powierzyć prowadzenie owczarni Pana. Zstąpmy jednak od pierwszych do ostatnich, to znaczy od kierujących do kierowanych. Ten bowiem, kto zabiega o podniesienie życia chrześcijańskiego, nie może ich żadną miarą pomijać. Nie wolno zatem zaniedbać żadnego wysiłku, aby dzieci od najmłodszych lat były wychowywane w czystości wiary chrześcijańskiej i w świętych obyczajach. Do osiągnięcia tego celu nic nie jest bardziej skuteczne jak święte nauczanie doktryny chrześcijańskiej i powierzanie wychowania dzieci wyłącznie ludziom dobrym i bojącym się Boga. 
Ojcze święty, oto co na teraz w tej tak ważnej sprawie podsunął mi Pan. Początkowo może się to wydawać bardzo trudne, gdy jednak porówna się te środki z wielkością przedsięwzięcia, wyda się to bardzo łatwe. Zresztą wielkie rzeczy osiąga się wielkimi środkami, a wielkie przedsięwzięcia są właściwością ludzi wielkich.
 
Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty powołałeś świętego Jana do głoszenia ludziom Ewangelii,  spraw za jego wstawiennictwem, * aby prawdziwa wiara zawsze i wszędzie się rozszerzała. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Źródło: Liturgia godzin, tom IV.
 

 

 

05.10.2020

Koronawirus u pasjonistów w Madrycie przy sanktuarium św. Gemmy

Oto informacja:

https://ekai.pl/ognisko-koronawirusa-w-madryckim-sanktuarium/

Ogarniamy naszych Współbraci oraz rozmiłowanych w św. Gemmie z Madrytu naszą szczególną modlitwą.

Święta Gemma żyje!

14.09.2020

Bractwo Czarnego Szkaplerza: dziś dobiega końca Rok Świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Bractwo Czarnego Szkaplerza: dziś dobiega końca Rok Świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Wszystkich członków Bractwa Czarnego Szkaplerza oraz sympatyków naszej duchowości zachęcamy do przebycia tego roku ze Świętym Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej, który będzie nam towarzyszył w sposób szczególny do 14 września 2020 roku.

Szkaplerz

Następnie planujemy przebyć rok ze Świętym Pawłem od Krzyża (15 IX 2020 - 14 IX 2021).

Polecamy zwłaszcza następujące książki o Świętym Gabrielu

1: http://www.zyweslowo.pl/?18,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-gabriel-pasjonista%E2%80%9D

2: http://www.zyweslowo.pl/?34,%E2%80%9Emodlimy-sie-ze-sw-gabrielem-od-matki-bozej-bolesnej%E2%80%9D-oprac-o-rafal-sebastian-pujsza-cp

3: http://www.zyweslowo.pl/?30,o-miguel-gonzalez-cp-%E2%80%9Enowenna-do-sw-gabriela-od-matki-bozej-bolesnej%E2%80%9D

Można je nabywać również u nas.

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

12.09.2020

Intronizacja relikwii św. Gemmy w Bażynach

Intronizacja relikwii św. Gemmy w Bażynach

Sobota 12 września 2020 r., godz. 12.00

https://archwarmia.pl/parafie/bazyny-sw-mikolaja-i-sw-rocha/

Nabożeństwo: każdy pierwszy piątek miesiąca

Program:

18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (możliwość spowiedzi)

19.00 Nabożeństwo do św. Gemmy 

20.00 Eucharystia

Intronizacja relikwii w świątyni

02.09.2020

Jestem cała tylko dla Pana

Jestem cała tylko dla Pana

Odsłuchajmy nową piosenkę

Filmy

Strona internetowa wykonawcy:

http://monikazawadzka.pl/

21.08.2020

Ukazał się dodruk książeczki o Matce Marii od Krzyża

Ukazał się dodruk książeczki o Matce Marii od Krzyża

7 sierpnia 2019 roku ukazała się książeczka, która powstała jako owoc naszej współpracy z Mniszkami Klaryskami od Wieczystej Adoracji

http://zabkowice.klaryski.org/

Link do książeczki:

http://www.zyweslowo.pl/?37,%E2%80%9Emaria-od-krzyza-ludwika-morawska-fundatorka-mniszek-klarysek-od-wieczystej-adoracji%E2%80%9D-oprac-s-m-barbara-kijak-ocpa

Więcej o Fundatorce Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji zob.:

https://www.niedziela.pl/artykul/39582/nd

Zachęcamy do nabywania, najlepiej u Sióstr w Ząbkowicach Śląskich.

 

10.08.2020

Głoszenie słowa Bożego w przyszłości

Głoszenie słowa Bożego w przyszłości
06.06.2020

Bractwo Czarnego Szkaplerza - zmiany w statucie

Bractwo Czarnego Szkaplerza - zmiany w statucie

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi treściami:

Statut Bractwa Czarnego Szkaplerza

 

04.06.2020

Powstało Bractwo Świętej Gemmy Galgani

Powstało Bractwo Świętej Gemmy Galgani

3 czerwca 2020 roku, na mocy decyzji Zjazdu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów), obradującego w Sadowiu-Golgocie powstało Bractwo Świętej Gemmy Galgani.

Na przestrzeni lat pojawiały się pytania od osób zainteresowanych tego typu Bractwem. W związku z tym na początku lipca 2019 roku o. Rafał Sebastian Pujsza CP, moderator Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani poprosił o. Łukasza Andrzejewskiego CP, prowincjała pasjonistów o erygowanie takiego stowarzyszenia. Do prośby załączył podstawowe założenia tej wspólnoty, które zostały zaaprobowane.

Święta Gemma żyje!

Bractwo

16.05.2020

Wspomnienie Świętej Gemmy Galgani, Dziewicy z Lukki

Wspomnienie Świętej Gemmy Galgani, Dziewicy z Lukki

Dzisiaj w rodzinie zakonnej pasjonistów oraz w archidiecezji lukkijskiej obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świętej Gemmy.

Łączymy się duchowo w sposób szczególny z Lukką, a przede wszystkim ze Świętą Gemmą, która jest w niebie.

Niech żyje Święta Gemma!

14.05.2020

Dzisiaj 87. rocznica beatyfikacji ubogiej Gemmy

Dzisiaj 87. rocznica beatyfikacji ubogiej Gemmy

14 maja 1933 roku papież Pius XI beatyfikował Gemmę Galgani.

Warto przypomnieć, co papieże mówili o naszej Świętej.

Wypowiedzi papieskie

Niech Święta Gemma zawsze żyje w naszych sercach!

14.05.2020

Ukazała się nowa nowenna do św. Gemmy (autor: o. Bazyli od św. Pawła IZCO pasjonista)

Ukazała się nowa nowenna do św. Gemmy (autor: o. Bazyli od św. Pawła IZCO pasjonista)

Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Galgani (Pasjoniści, Rawa Mazowiecka) ogłasza wydanie nowej wersji nowenny:

http://www.zyweslowo.pl/?42,o-basilio-izco-cp-%E2%80%9Eswieta-gemma-nowenna-i-swiadectwa%E2%80%9D

Ze względu na wzmożony kult św. Gemmy i zapotrzebowania duchowe osób w niej rozmiłowanych wydaliśmy nową wersję rozważań modlitewnych na 9 dni. Zapraszamy do nabywania i wspólnej modlitwy.

UWAGA PROMOCJA!!!
Każda osoba zamawiająca 2 egzemplarze nowenny zostanie zwolniona z kosztów wysyłki (promocja dotyczy terenu naszego kraju do 5 czerwca br. włącznie).

Zamówienia realizowane są przez stronę internetową Centrum.

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

13.05.2020

Dziś 100. rocznica kanonizacji św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Dziś 100. rocznica kanonizacji św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

13 maja 1920 roku w bazylice Świętego Piotra papież Benedykt XV ogłosił Gabriela od Matki Bożej Bolesnej świętym.

W kanonizacji uczestniczyli: lekarz Michał Possenti (na zdjęciu), starszy brat Gabriela, inni krewni, a także jedyny znający go osobiście współbrat zakonny - br. Sylwester Polidori.

Obrzęd trwał od godziny 8 do 13. Uczestniczyło w nim 40 kardynałów, ponad 300 biskupów z całego świata i tysiące wiernych.

Święty Gabriel żyje!

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

13.05.2020

Promocja książeczek z okazji 100. rocznicy kanonizacji św. Gabriela pasjonisty

Promocja książeczek z okazji 100. rocznicy kanonizacji św. Gabriela pasjonisty

13 maja w kościele Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej odbędzie się wieczór upamiętniający 100-lecie kanonizacji św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej.

Będzie on transmitowany na żywo. Link do transmisji:

http://www.pasjoniscirawamazowiecka.pl/

 

Program:

18.00 nabożeństwo majowe

18.30 Msza św. z okolicznościową homilią (o. Rafał Sebastian Pujsza CP)

Po Eucharystii różaniec fatimski z rozważaniami zaczerpniętymi z pism św. Gabriela pasjonisty (o. Artur Kiliszek CP)

 

W związku z tym jubileuszem w ramach promocji można u nas zamawiać następujące książeczki:

I

http://www.zyweslowo.pl/?18,o-dominik-buszta-cp-%E2%80%9Eswiety-gabriel-pasjonista%E2%80%9D

II

http://www.zyweslowo.pl/?34,%E2%80%9Emodlimy-sie-ze-sw-gabrielem-od-matki-bozej-bolesnej%E2%80%9D-oprac-o-rafal-sebastian-pujsza-cp

III

http://www.zyweslowo.pl/?30,o-miguel-gonzalez-cp-%E2%80%9Enowenna-do-sw-gabriela-od-matki-bozej-bolesnej%E2%80%9D

UWAGA PROMOCJA!!!
Każda osoba zamawiająca wszystkie pozycje po 1 egzemplarzu zostanie zwolniona z kosztów wysyłki (promocja dotyczy terenu naszego kraju do 13 czerwca br. włącznie).

Wystarczy przesłać 19 zł na następujące konto:

Wesprzyj nas

Jednocześnie należy podać SMS-em lub e-mailem adres do wysyłki:

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

Święty Gabriel żyje!

 

02.05.2020

Dziś 80. rocznica kanonizacji Świętej Gemmy

Dziś 80. rocznica kanonizacji Świętej Gemmy

2 maja 1940 roku (czwartek) w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego papież Pius XII kanonizował Gemmę Galgani ukazując ją jako wzór dla całego Kościoła.

Wypowiedzi papieskie

Niech Święta Gemma żyje w naszych sercach!

01.05.2020

Zachęcamy do nabywania książek z duchowości pasyjnej i pasjonistowskiej

Zachęcamy do nabywania książek z duchowości pasyjnej i pasjonistowskiej

Poniżej zamieszczone książki można nabywać także u nas Pasjoniści

http://www.zyweslowo.pl/?ksiazki,7

Niech żyją wszyscy Święci i Błogosławieni Pasjoniści!

28.04.2020

Nowe 4 filmy: 11 kwietnia - Transitus - przejście Świętej Gemmy do Domu Ojca

Nowe 4 filmy: 11 kwietnia - Transitus - przejście Świętej Gemmy do Domu Ojca

Zapraszamy do obejrzenia nabożeństwa z 11 kwietnia 2020 r.

Filmy

Święta Gemma żyje!

12.04.2020

Życzenia paschalne

Życzenia paschalne

Najdrożsi Rozmiłowani w Świętej Gemmie!

W tym dniu radosnym życzymy Wam miłości do Krzyża, która zawsze prowadzi do zmartwychwstania z Chrystusem!

Życzymy,  abyście odkryli wartość sakramentów świętych i żarliwej modlitwy. 

Do tego zachęca Was Święta Gemma!

Upraszając Jej wstawiennictwa z serca błogosławimy

o. Rafał Sebastian Pujsza CP ze współbraćmi

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

Radujmy się!

11.04.2020

Audycja o słudze Bożym o. Candido Amantinim CP

Audycja o słudze Bożym o. Candido Amantinim CP

Zapraszamy do wysłuchania audycji o o. Candido Amantinim CP, nauczycielu od egzorcyzmów słynnego ks. Gabriele Amortha.

Filmy

11.04.2020

Dziś 117. rocznica narodzin dla nieba św. Gemmy

Dziś 117. rocznica narodzin dla nieba św. Gemmy

11 kwietnia 1903 roku, również w Wielką Sobotę, o godz. 13.45, św. Gemma odeszła do domu Ojca.

W Wielką Sobotę od godz. 13.30 transmisja na żywo nabożeństwa upamiętniającego jej przejście do Domu Ojca (Transitus).

Zapraszamy

Filmy

Niech żyje Święta Gemma!

07.04.2020

Przeżyjmy to jeszcze raz: audycja o św. Gemmie

Przeżyjmy to jeszcze raz: audycja o św. Gemmie

Zachęcamy do odsłuchania audycji pt. Św. Gemma Galgani - Głos z Krakowa:

Filmy

Święta Gemma żyje!

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

Strona2z14