• Jezu, chcę cierpieć, cierpieć dla Ciebie. Zawsze z modlitwą na ustach. Często upada, kto często podejmuje postanowienia. A co dzieje się z kimś, kto postanawia rzadko?

 • Nie robiłam często postanowień, ale i żadnego nigdy nie dotrzymałam, grzeszyłam na wszelkie sposoby, codziennie prosiłam Jezusa o cierpienie, o dużo cierpienia.

 • Od czasu, kiedy mama obudziła we mnie marzenia o Niebie, zawsze, nawet kiedy grzeszyłam, gorąco go pragnęłam i gdyby Jezus pozwolił mi wybierać, wolałabym uwolnić się od ciała i odlecieć do Nieba.

 • W tym samym roku pojawiło się we mnie inne pragnienie: czułam, jak rośnie we mnie pragnienie kochania Jezusa Ukrzyżowanego, a zarazem cierpienia i pomagania Jezusowi w Jego Męce.

 • Źle robi mi to, że jestem tak daleko od Najświętszego Sakramentu.

 • Chcę podążać za Tobą za cenę cierpienia i chcę tego gorąco; nie, Jezu, nie chcę więcej męczyć Cię swoim letnim postępowaniem, jak do tej pory; musiało to budzić w Tobie niesmak.

 • Nosiłam pierścionek; i ten zdjęłam i odtąd nic już nie miałam.

 • Zdaję się na Ciebie, mój Boże. Wszystkie moje dążenia, wszystkie uczucia będą dla Ciebie.

 • Czuję się słaba, Jezu, ale z Twoją pomocą, mam nadzieję, zdołam żyć inaczej, to znaczy bliżej Ciebie.

 • Nieraz zastanawiałyśmy się nad moimi grzechami i nad moją niewdzięcznością dla Jezusa i zaczynałyśmy obie płakać.

 • Każdego wieczoru, ledwie wyszłam ze szkoły, szłam do domu, zamykałam się w pokoju i klęcząc odmawiałam cały Różaniec, a w nocy nieraz wstawałam na jakiś kwadrans i polecałam Jezusowi moją biedną duszę.

 • Trzy, cztery razy w tygodniu przystępowałam do Komunii Świętej i Jezus przychodził, chociaż byłam taka niedobra, był ze mną, mówił mi tyle rzeczy.

 • Pamiętaj, że cenną biżuterią, która upiększa oblubienicę ukrzyżowanego Króla, mogą być tylko ciernie i krzyż.

 • Codziennie odwiedzać Pana Jezusa w Sakramencie i mówić do Niego bardziej sercem, niż językiem.

 • Ze wszystkich sił pracować nad tym, by nie prowadzić rozmów na tematy obojętne, a tylko o sprawach Nieba.

 • Nie pragnęłam niczego więcej: codziennie dostawałam dziesiątkę i codziennie słuchałam objaśnień kolejnego momentu Męki.

 • Gemmo, ileż dostałaś od Jezusa!

 • Pamiętajmy, że jesteśmy niczym, Bóg jest wszystkim, Bóg jest naszym Stwórcą, wszystko, co mamy, mamy od Boga.

 • Widziałam, jak bardzo jestem niewdzięczna wobec mego Boga i jak strasznymi grzechami cała jestem pokryta.

 • Wychowawczyni często mówiła na mnie „Pyszna".

 • Nieraz w ciągu dnia popadałam w pychę, zanim się spostrzegłam.

 • Gemmo, należysz do Jezusa; powinnaś być cała Jego. Bądź dobra: Jezus jest z ciebie zadowolony, ale bardzo potrzebujesz pomocy. Rozważanie Męki Pańskiej ma być dla ciebie czymś najdroższym.

 • Za każdym razem, kiedy bije zegar, trzy razy powtórzę: O mój Jezu, miłosierdzia.

 • Najgorsza ze wszystkich byłam zawsze ja, któż może wiedzieć, jaki rachunek muszę zdać Panu za zły przykład, jaki dawałam rodzeństwu i znajomym!

 • Często będę odwiedzać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza wtedy, kiedy będę smutna.

Aktualności

Zapowiedzi

Strona2z13
18.10.2019

Rzymska bazylika Świętych Jana i Pawła, męczenników

Rzymska bazylika Świętych Jana i Pawła, męczenników

Poznajmy bazylikę Świętych Jana i Pawła na Monte Celio w Rzymie, położonej obok domu generalnego Pasjonistów, w którym 18 października 1775 roku o godz. 16.45 umarł Święty Paweł od Krzyża.

Odsłuchajmy hymnu SALVE SANCTE PATER (Witaj Święty Ojcze) odśpiewanego w bocznej kaplicy tejże bazyliki, gdzie spoczywają szczątki doczesne Świętego Pawła od Krzyża.

Filmy

Niech żyją Święty Paweł od Krzyża i Święta Gemma!

17.10.2019

Ciekawy artykuł o św. Gemmie we Wrocławiu

Ciekawy artykuł o św. Gemmie we Wrocławiu
13.10.2019

Mierzyn k. Szczecina: wprowadzenie relikwii św. Gemmy Galgani i św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Mierzyn k. Szczecina: wprowadzenie relikwii św. Gemmy Galgani i św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Dziś wprowadziliśmy relikwie do https://parafiamierzyn.pl/

Owocem tego wydarzenia będą comiesięczne nabożeństwa do św. Gemmy (pierwszy poniedziałek miesiąca) i do św. Gabriela (pierwszy czwartek miesiąca). Są to dni miesiąca wyznaczone przed przyjęciem relikwii przez proboszcza parafii, ks. Zbigniewa Wykę.

Oto transmisja:

Filmy

Polecamy również film o św. Gabrielu od Matki Bożej Bolesnej pt. TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI

Filmy

Nasi Święci Przyjaciele żyją!

Miejsca w Polsce

09.10.2019

Wspomnienie Świętego Jana Leonardiego, prezbitera

Wspomnienie Świętego Jana Leonardiego, prezbitera

Dziś obchodzimy wspomnienie dowolne św. Jana Leonardiego (1541-1609). Urodził się niedaleko Lukki. Niniejszą wzmiankę czynimy z uwagi na fakt, że w kościele Santa Maria della Rosa (zwanym powszechnie kościółkiem Róży) w Lukce dnia 1 września 1574 r. założył on Zakon Kleryków Regularnych Matki Bożej. Obraz, którego fotografię zamieszczono obok widnieje nad wyjściem ze wspomnianego kościoła. Ciekawym jest fakt, że blisko tego obrazu znajduję się ławka, na której lubiła siadać i modlić się św. Gemma. Można tam przeczytać następującą adnotację: "Święta Dziewica Lukkijska Gemma Galgani, udając się na modlitwę w tym świętym przybytku, miała w zwyczaju zajmowac to miejsce, ponieważ - według jej wyrażenia - czuła się palona przybliżając się zbytnio do tabernakulum".

Niech żyje Święta Gemma!

Polecamy lekturę audiencji generalnej papieża Benedykta XVI poświęconej św. Janowi Leonardiemu:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07102009.html#

Z listu św. Jana Leonardiego, kapłana, do papieża Pawła V
(Epist. Pro universali totius Ecclesiae reformatione:
in archivo Ordinis Clericorum Regularium Matris Dei) 

Ukażę ci, o człowiecze, czego Pan żąda od ciebie
 
Wszyscy, którzy dążą do reformy obyczajów, powinni wpierw i nade wszystko szukać chwały Boga. Od Niego, Dawcy wszelkiego dobra, niech oczekują i wypraszają pomoc w tej zbawiennej i mozolnej pracy. Następnie niech się ukażą tym, których pragną przemienić, jako zwierciadła wszelkich cnót, jako światła umieszczone na świeczniku, aby prawością życia i blaskiem obyczajów świecić wszystkim, którzy są w domu Bożym. W ten sposób zamiast narzucać reformę, poprowadzą do niej z całą słodyczą. Nie można bowiem - jak uczy Sobór Trydencki - wymagać od ciała tego, czego brak jest głowie, bo wówczas uległby zachwianiu ład i porządek całej rodziny Pana. Wreszcie, jako mądrzy lekarze, niech się starają rozpoznać dokładnie wszystkie choroby Kościoła oraz właściwe środki pomocy, tak aby wobec każdej choroby zastosować najbardziej odpowiednie lekarstwo. 
Gdy idzie o ogólne środki lecznicze dla Kościoła, to ponieważ reforma powinna się rozpocząć równocześnie od najwyżej i najniżej postawionych, czyli zarówno od kierujących, jak i kierowanych, dlatego przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tych, którzy są przełożonymi, aby reforma od nich się zaczęła i od nich przeszła na innych. 
Kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi, biskupi i proboszczowie sprawują bezpośrednią pieczę nad duszami. Z największą zatem pilnością należy dążyć do tego, aby bezpiecznie można im było powierzyć prowadzenie owczarni Pana. Zstąpmy jednak od pierwszych do ostatnich, to znaczy od kierujących do kierowanych. Ten bowiem, kto zabiega o podniesienie życia chrześcijańskiego, nie może ich żadną miarą pomijać. Nie wolno zatem zaniedbać żadnego wysiłku, aby dzieci od najmłodszych lat były wychowywane w czystości wiary chrześcijańskiej i w świętych obyczajach. Do osiągnięcia tego celu nic nie jest bardziej skuteczne jak święte nauczanie doktryny chrześcijańskiej i powierzanie wychowania dzieci wyłącznie ludziom dobrym i bojącym się Boga. 
Ojcze święty, oto co na teraz w tej tak ważnej sprawie podsunął mi Pan. Początkowo może się to wydawać bardzo trudne, gdy jednak porówna się te środki z wielkością przedsięwzięcia, wyda się to bardzo łatwe. Zresztą wielkie rzeczy osiąga się wielkimi środkami, a wielkie przedsięwzięcia są właściwością ludzi wielkich.
 
Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty powołałeś świętego Jana do głoszenia ludziom Ewangelii,  spraw za jego wstawiennictwem, * aby prawdziwa wiara zawsze i wszędzie się rozszerzała. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
Źródło: Liturgia godzin, tom IV.
 

 

 

27.09.2019

Polecamy nowy modlitewnik

Polecamy nowy modlitewnik

Ukazał się nowy modlitewnik. Polecamy:

http://wydawnictwojut.pl/produkty/modlitewniki/sw-gemmy-galgani/

Można go nabywać u Wydawcy i w księgarniach.

Święta Gemma żyje!

20.09.2019

Kościerzyna: uwielbienie Jezusa ze Świętą Gemmą

Kościerzyna: uwielbienie Jezusa ze Świętą Gemmą

Kościerzyna

sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

kościoł Sióstr Niepokalanek

ul. 8 marca 2

Początek o godz. 18.00.

Święta Gemma żyje!

16.09.2019

Kamień Pomorski: Henryk Grzybowski odszedł do Domu Ojca

Kamień Pomorski: Henryk Grzybowski odszedł do Domu Ojca

12 września br. o godz. 16.45 po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca śp. Henryk Grzybowski. Pogrzeb odbył się dziś w katedrze w Kamieniu Pomorskim.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Wraz ze Świętym Pawłem od Krzyża, Świętym Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej, Świętą Gemmą Galgani i innymi świętymi z Rodziny Pasjonistów, których gorąco umiłował.

Był człowiekiem niezwykle zasłużonym, nie tylko w propagowaniu kultu Świętych Pasjonistów.

Przypominamy wpis z 23 kwietnia 2018 r.:
Dziękujemy panu Henrykowi z Kamienia Pomorskiego za przeogromne zaangażowanie w rozwój kultu Świętej Gemmy. Dzięki jego staraniom przy kaplicy brzozdowieckiej, w której znajdują się relikwie Świętej Gemmy, został postawiony specjalny stojak na materiały promocyjne związane ze Świętą Gemmą i Świętym Gabrielem od Matki Bożej Bolesnej.

Miejsca w Polsce

Święta Gemma żyje!

09.09.2019

Módlmy się w intencjach tworzącego się Bractwa Świętej Gemmy Galgani

Prosimy o modlitwę w intencjach powstania Bractwa Świętej Gemmy Galgani.

Na początku czerwca br. uzyskaliśmy ustne pozwolenie władzy zakonnej na tworzenie Bractwa.

1 lipca br. poczyniliśmy oficjalną prośbę o jego erygowanie. Zostały już opracowane podstawowe założenia Bractwa, które zatwierdzić musi Zjazd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. To ważne spotkanie zakonników naszej prowincji odbywa się raz w roku, najczęściej wiosną.

Trwajmy na modlitwie ze Świętą Gemmą!

Bractwo

Święta Gemma żyje!

07.09.2019

Bractwo Czarnego Szkaplerza

Bractwo Czarnego Szkaplerza

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi treściami:

Szkaplerz

 

22.08.2019

Promocje i nawiedzenie relikwii: Radomsko i Chojnice

Promocje i nawiedzenie relikwii: Radomsko i Chojnice

Niedziela 18 sierpnia 2019 roku:

https://www.parafia-kowalowiec.pl

Niedziela 25 sierpnia 2019 roku:

https://www.mbkp-chojnice.pl/

 

Święta Gemma żyje!

 

07.08.2019

Dziś ukazała się książeczka o Matce Marii od Krzyża

Dziś ukazała się książeczka o Matce Marii od Krzyża

Dzisiaj ukazała się książeczka, która powstała jako owoc naszej współpracy z Mniszkami Klaryskami od Wieczystej Adoracji

http://zabkowice.klaryski.org/

Link do książeczki:

http://www.zyweslowo.pl/?37,%E2%80%9Emaria-od-krzyza-ludwika-morawska-fundatorka-mniszek-klarysek-od-wieczystej-adoracji%E2%80%9D-oprac-s-m-barbara-kijak-ocpa

Więcej o Fundatorce Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji zob.:

https://www.niedziela.pl/artykul/39582/nd

 

20.07.2019

Pielgrzymka do Włoch (8-19 lipca 2019 r.)

Pielgrzymka do Włoch (8-19 lipca 2019 r.)

Wróciliśmy szczęśliwie. Oto, gdzie byliśmy:

https://gabrielmir.pl/pielgrzymka-do-wloch-807-19072019r

Święta Gemma żyje!

 

05.07.2019

Audycja poświęcona Świętej Marii Goretti

Audycja poświęcona Świętej Marii Goretti

5 lipca 2018 roku, we wspomnienie św. Marii Goretti, została wyemitowana audycja poświęcona tej niezwykłej świętej od przebaczenia. Posłuchajmy:

http://www.radiowarszawa.com.pl/rozmowa-radia-warszawa-wspomina-sw-marie-goretti-z-ojcem-rafalem-pujsza/

Kim była Święta Maria Goretti?

http://www.mariagoretti.pl/

02.07.2019

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Lipiec to miesiąc poświęcony nabożeństwu do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Módlmy się!

Filmy

Niech żyje Święta Gemma!

01.07.2019

Wasze prośby dotrą do sanktuarium Świętej Gemmy w Lukce

Wasze prośby dotrą do sanktuarium Świętej Gemmy w Lukce

Umiłowani w Chrystusie!

Przesyłajcie prośby do Świętej Gemmy. Jeżeli drogą e-mailową napiszecie do 7 lipca br. (godz. 18.00), Wasze prośby zostaną dostarczone Świętej Gemmie w Lukkijskim Sanktuarium. Gemma czeka na nasze prośby i chce wypraszać u Jezusa każdemu z nas wiele łask.

Pasjoniści - Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pw. Świętej Gemmy Galgani

Viva Santa Gemma! - Niech żyje Święta Gemma!

24.06.2019

Wrocław: relacja z wprowadzenia relikwii Świętej Gemmy